Ukumagqibela kankqoyi eSatma uJikijwa

Sisaqhuba nevoti!!!Sicela sonke si Votele uJikijwa, SATMA AWARDS 2021 FINALIST. Best Traditional Music Community Radio Presenter. Xa sivota sithumela sithi SATMA124 To: 49495 Sithumela kaninzi siphindaphinda kude kubethe umhla we 25 November 2021. SMS ixabisa R1.50 Ngoweth’ uJikijwa iQwaninga ku Gatyana neziphaluka mayithi Jikijwa.Enkosi!!!!!!!

EC Human Settlements MEC Nonceba Kontsiwe will hand over house in Dimbaza

East London – Eastern Cape Human Settlements MEC, Nonceba Kontsiwe, will hand over 50 houses to destitute families in Dimbaza, under Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM) on 15 October 2021. The houses are part of the Dimbaza Polar Park Rectification Project which has already completed 50 houses in its first phase. The second phase is…

Ulishiyile eli utat’ uNgumbela!

Dutywa – Sibuhlungu ukunazisa ukuba omnye woosomashishini abantsundu abankqenkqeza phambili eMpuma Koloni, utata uMthetheleli Ngumbela, ulishiyile eli emva kokugaxeleka kwingozi yemoto izolo. Usapho likungqinile oku. Iinkcukacha ezithe vetshe zakulandela.UNgumbela nakumazi ngamashishini wakhe kooGcuwa, Dutywa, Monti, Bhofolo, ukukhankanya nje iindawo ezimbalwa…Ebekwanguye nomthandi wezemidlalo, ingakumbi iqakamba nebhola ekhatywayo. Emva kokudinwa kukulinda urhulumente waqala ukuzakhela awakhe amabala ezemidlalo…

Uchongwe kwi Satmas uMavura wase Tsonyana ku Gatyana

Gatyana – Zithe gqolo ukuzenzela udumo ku mawonga embasa iinzalelwana zaku Gatyana. UYandisa Zizele oyinzalelwane yase Tsonyana, nowaziwa njengo “Mavura” ngabaphulaphuli benkqubo yakhe ethi “Sihlafun’amanyama” kwisikhululo sosasazo sasekuhlaleni sase Gcuwa. Elityendyana lisazengobuso lichongwe kwinqanaba lokuba ngoyena msasazi utshatsheleyo kwinkqubo zeSintu kwizikhululo zasekuhlaleni zika nomathotholo “Best Traditional Music Community Radio Presenter” UMavura ucela simxhase sonke ngokuthi…

Ichongwe kwi ECMAS imvumi yaku Gatyana – uMphozisi

Gatyana – Imvumi yomculo we Afro-Soul uMphozisi Qalekiso , noyinzalelwane yelali yase Mevana ku Gatyana phantsi ko Masipala wase Mbhashe uchongwe isidlandlo sesibini kwi mbasa zaseMpuma Kapa ezibizwa Eastern Cape Music Awards (ECMAS). Elityendyana lakwa Qalekiso lithi lawuqala umculo ngethuba lalicula ngasemva (backing vocalist) nemvumi ze gospile u Bunono kwakunye no Anathi Mxokwana kwiminyaka eyadlulayo….

President to access road progress in the EC

President Cyril Ramaphosa will on Thursday, 23 September 2021, assess the development of infrastructure at the Msikaba Bridge at Lusikisiki in the Eastern Cape. Infrastructure investment is a central pillar of the South African Economic Reconstruction and Recovery Plan, with 88 projects valued at more than R2.3 trillion in the pipeline. The R1,65 billion Msikaba…

Kuzobanjwa umdyarho ka Dlekhwina ku Mahasana

Mahasana – Sivuyela inyanga yamagugu kumbhanti kaDlekhwina.* Niyamenywa kwakhona kumcimbi wenyanga yamagugu esizwe, sikhumbula eMbo apho sivela khona. Sidibana emcimbini wamagugu nge25 September 2021 kumabala ombhanti akuMahasana kuGatyana, kuyaqalwa ngo10 kusasa. Artists zolinikwa ithuba zonwabise abantu. Ukuba ungumthengisi yhiza umise iqonga lakho uthengise wonwabe nathi. Inkcukacha ezithe vetshe sibambe emxebeni. Mna ndifumaneka ku: 082 894…

Andisiwe raise funds for Qakazana Middle School.

An Eerste River woman, who made it to the top of Mount Kilimanjaro to raise funds for her former school, is safely back home. Andisiwe Siwela embarked on the adventure to raise funds for Qakazana Middle School. She said she did the climb to raise funds to get her old school proper toilets and a…

Police launch search for double murder suspect.

WILLOWVALE – Police in Willowvale are investigating a case of murder following an incident where two bodies were found in a Squatter Camp in Willowvale on Tuesday, 3 August 2021. Police received reports about bodies that were found and they proceeded to the scene. On investigation police received information that the two men had a…